Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Birimi

Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi Bilge AR

Kent tarihi araştırmaları ve sit koruma projeleri,
Kültür varlıkları envanterleri hazırlanması,
Anıtlar için tarihi monografiler,
Rölöve, restitüsyon çalışmaları, restorasyon projeleri,
Restorasyon uygulama danışmanlığı,
Geleneksel yapı malzemesinin karakterizasyonu, onarımda kullanılacak yeni malzemelerin belirlenmesi.