egitim-faaliyetleri

Meslek İçi Eğitim

Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi ve TÜBİTAK Eğitim Etkinliği

tubitak75İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi'nde "Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması" hedefi ile gerçekleştirilecek olan "TÜBİTAK PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİ" kapsamında,10- 12 Eylül, 2012 tarihlerinde Ulusal Proje Çağrılarına Yönelik Proje Yazma ve Değerlendirme Süreci Semineri ve 01- 03 Ekim, 2012 tarihlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri Çalıştayı düzenlenmiştir.

Genç araştırmacıların araştırma kapasitelerinin artırılması amacıyla TÜBİTAK destekli düzenlenen aktiviteye 6 farklı disiplinden 30’a yakın araştırmacı katılmıştır.

Ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci Bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, Proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamaları
10- 12 Eylül, 2012 (Teorik Program) 

Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri Çalıştayı 
01-03 Ekim, 2012 ((Uygulamalı Program)

Detaylı Bilgi için Tıklayınız... 

Eğitim Seminerleri

“Günümüzde İmar Planlaması ve Uygulamaları” Eğitim Semineri

“Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları” Eğitim Semineri

“Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi”

“Gayrımenkul Yatırım Projelerinin Değerlemesi” Eğitim Semineri

“Binalarda Enerji Denetimi ve Yalıtım Semineri: Enerji Denetimi, Yönetmelikler, Isı, Nem, Ses ve Yangın Yalıtımı” Eğitim Semineri

Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Birimi Çarşamba Seminerleri (haftalık)

Peyzaj Mimarlığı Birimi Perşembe Seminerleri (haftalık)

Şehircilik Birimi Seminerleri (haftalık)

Mimari Tasarım Birimi Seminerleri (haftalık)

“Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions

The “Fundamentals Of Space Syntax:Theory, Methods And Technıques of Space Syntax

“Yerleşim Birimlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yenileme ve Geliştirme Uygulamaları AMERİKA ÖRNEĞİ” Semineri

“Real Estate Development Case studies on Housing and Retail Development” Eğitim Semineri

“Türkiye’de Planlama Eğitimi ve Uygulamaları Üzerine”

“Şehir ve Bölge Planlamasında Turizm Geliştirme Planlaması”

“Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Su Yönetimi”

ŞEHİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ       15-EKİM 7 KASIM 2002 

Mekansal verilere bağlı tüm bilgilerin ilişkisel olarak saklandığı, sorgulandığı, analiz edildiği Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) şehir planlama çalışmalarında kullanımının son yıllarda giderek önem kazanması, planlama ile ilgili kişi ve kurumların konuya olan ilgisini arttırmaktadır. Bu nedenle İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen meslek sonrası eğitim dizisinin üçüncüsünde konu olarak Şehir Planlamada CBS Kullanımı seçilmistir. Programa şehir planlama alanında gerek kamu gerek özel sektörde çalışan plancıların katılımı beklenmektedir.

Programda, konu ile ilgili ögretim üyeleri tarafından Arcview 3,02 programı kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi data yapısı ve mantığı, proje kavramı, konumsal sorgulamalar ve analizler anlatılacak, şehir planlamada CBS kullanımı konusunda güncel uygulama örnekleri sunulacaktır. Merkezimizin çalışmalarına ve Şehir Planlamada CBS Kullanımı Programına göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz.

Eğitim Programı

Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi 3 saatlik bölümler halinde toplam 24 ders saati olarak 4 haftada tamamlanacaktır.Dersler Merkezimizin GIS laboratuvarında 10ar kişilik gruplar halinde yapılacaktır.

1. Ders: Temel Harita Bilgileri, CBS data yapısı
             - Coğrafik Veriler
             - Grafik ve Grafik olmayan veriler
             - Coğrafik Veri Elementleri
             - CBSte Veri Modelleri
             - Vektörel Veri Modelleri
             - Hücresel Veri Modelleri
2. Ders:  Arcview Programına Genel Bakış
             - Arcview Pencereleri ve Menüleri
             - Proje Kavramı
3. Ders:  Uygulamalı Çalışma
             - Veri Depolama
             - Veri Görüntüleme
4. Ders:  Konumsal Sorgulamalar
             - Tanımsal Bilgilerin Sorgulanması
             - Grafik Verilerin Sorgulaması
5.Ders: Konumsal Analizler
6.Ders: Sunum ve Harita Tasarımı
7.Ders: Tüm Safhaları Kapsayan Uygulamalı Çalışma
8.Ders: Genel Değerlendirme
Dersler İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. HANDAN TÜRKOĞLU yönetiminde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Ücreti ve Kayıtlar

Program kayıtları İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezinde yapılacaktır. Katılımcıların Merkezimize şahsen yada telefonla başvurmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi merkezimizden telefonla öğrenilebilir. Kurs ücreti toplam 250 milyon Türk Lirasıdır.ve peşin olarak ödenir.

Eğitime Katılım Koşulları

Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimine katılım koşulu olarak Windows tabanlı bir işletim sistemine sahip bilgisayarı temel düzeyde kullanabiliyor olma ön şartı aranmaktadır.Ayrıca katılımcıların şehir planlama disiplinlerinden herhangi birinde etkin olarak yeralıyor olmaları derslerin içeriğinin zenginleşmesine ve konuların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir?

Programa kamu yada özel sektörde şehir planlama ile ilgili disiplinlerde çalışan Şehir Plancıları, Harita Mühendisleri, Mimarlar vb. yukarıda belirtilen koşullara uymak kaydı ile eğitime katılabilirler. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara katılım sertifikası verilecektir.