Şehircilik Birimi

Yürütücü

Dr.Öğr.Üyesi Başak DEMİREŞ ÖZKUL

Çevre düzeni ve bölge planları,
Kentsel analiz çalışmaları, nazım ve uygulama imar planları,
Park, ve peyzaj projeleri, kentsel tasarım projeleri,
Kentsel koruma ve yenileme araştırmaları, koruma amaçlı imar planları,
Konut ve gecekondu araştırmaları, iyileştirme ve sıhhileştirme projeleri,
Hizmet ve üretim binaları ve tesisleri yerseçimi ve fizibilite araştırmaları,
Arazi geliştirme ve değerlendirme çalışmaları,
Yol mekanı tasarımı ve ulaşım terminal alanları düzenleme ve tasarımı,
Belediyelerde imar işlerinde görevli personele planlama ve uygulamalarla ilgili eğitim proğramları düzenleme, imar konularında danışmanlık.