Fiziksel Çevre Kontrol Birimi

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi bünyesinde Prof.Lütfi ZEREN tarafından 1950'li yılların başında kurulmuştur. Mimari dizaynın temel amaçları içinde yer alan, tasarlanan yapma çevrelerin kullanıcı konforunu en üst düzeyde gerçekleştirme amacına yönelik olarak mimarlık ve mühendislik çalışmalarının arakesitini oluşturan konular, birimin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. İklimlendirme, aydınlatma, akustik ve gürültü kontrolü, ısıtma-havalandırma, sıhhi tesisat ve yangın güvenliği konularında uzman öğretim üye ve yardımcıları tarafından lisans  düzeyinde mimarlık, şehircilik, endüstri ürünleri ve iç mimarlık bölümü öğrencilerinin seçmeli ve zorunlu derslerle bilgilenmesi sağlanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi programı ile Yapı Bilimleri programlarında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ve İTÜ Enerji Enstitüsü’nde dersler yürütülmektedir.

Öğrencilere yönelik eğitim-öğretim çalışmaları, proje, workshop ve laboratuvar olanakları ile desteklenmektedir. Bu sayede öğrenmenin kolaylaştırılması ve uygulamaya geçilmesinde hız kazandırılmaktadır.

Hem eğitimin kalitesinin yükseltilmesi hem de üniversite-sanayi olanaklarını artırmak amacıyla yapılan araştırma çalışmaları sayesinde, akademik çalışma içerisindeki kişilere teknolojik destek sağlanmakta, elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılmasıyla bilimin pratikteki gelişimine katkıda bulunulmaktadır. Aynı zamanda bilimsel yayınların sayısının ve kalitesinin de bu çalışmalarla artırılması gerçekleştirilebilmektedir.

Uzmanlık konuları ile ilgili çalışmalar, profesyonel anlamda üniversite aracılığı ile eğitim ve mesleki danışmanlık hizmetleri şeklinde de yürütülebilmektedir.